ஹார்ட் ராக் இசை லைவ் - Behind the Horizon live

எனக்கு கடந்த 1 வருடமாக மிகவும் பிடித்த பாடலாக " Can you feel my heart" உள்ளது. இதை பாடியது மற்றும் இசை அமைத்தது "Behind Me the Horizon" band. இவர்கள் ஒரு லைவ் செர்மானியம் செய்தார்கள். அதில் ஒரு special treat இருக்கு . அது இன்னா என்று கேட்டு இன்பத்தை பெறுங்கள்.

இதை பற்றி நிறைய தெரிந்த கொள்ள விக்கிபிடியா லிங்க் - Wiki


பாடலின் வீடியோ லிங்க் - Full Videos Playlist here